Privātuma politika

Klientu konfidencialitātes paziņojums

1. Ievads

Datu pārzinis ir Olympic Entertainment Group AS (reģistrācijas kods 14437516, Pronksi 19, 10124, Tallina, turpmāk tekstā OEG), kas apstrādās Tavus personas datus saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (VDAR).

OEG ciena Tavu privātumu un ir apņēmies aizsargāt personu identificējošu informāciju, ar kuru Tu dalies ar mums. OEG ir izstrādājis šo privātuma paziņojumu (“Klientu konfidencialitātes paziņojumu”), lai izskaidrotu, kāda informācija var tikt vākta, kā OEG izmanto šo informāciju un kādos apstākļos OEG var izpaust informāciju trešajām pusēm.

Ar datu aizsardzības inspektoru var sazināties pa e-pastu DataProtectionOfficerEstonia@oc.eu.

2. Datu apstrādes principi

Datus apstrādā un vāc:

 • likumīgi, godīgi un pārredzami;
 • konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem;
 • adekvāti, atbilstoši un ierobežoti tam, kas ir nepieciešams saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti;
 • precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti. OEG veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas ir neprecīzi, ņemot vērā to apstrādes mērķus, tiek nekavējoties dzēsti vai laboti.
 • glabā tādā formā, kas ļauj identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti;
 • veidā, kas nodrošina atbilstošu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

 

3. Juridiskais pamats

OEG apstrādā Tavus personas datus uz šāda tiesiskā pamata:

 • OEG juridisko saistību izpilde;
 • Līguma izpilde starp Tevi un OEG;
 • Tava piekrišana;
 • OEG likumīgās intereses.

 

Lūdzu, ņem vērā, ka, ja OEG apstrādā Tavus personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, tas nozīmē, ka OEG ir konstatējis, ka tā leģitīmās intereses apstrādāt Tavus personas datus noteiktiem nolūkiem pārsniedz Tavas intereses un tiesības aizsargāt Tavus personas datus.

4. Apstrādes mērķi

OEG apstrādā Tavus personas datus, lai piedāvātu Tev pakalpojumus un izpildītu mūsu juridiskās saistības, kā arī uzraudzītu un uzlabotu mūsu pakalpojumu izmantošanu.

5. Datu subjekti

Datu subjekti ir visi klienti, kuri apmeklē un izmanto Olybet Bar&Grill pakalpojumus.

6. Datu kategorijas

OEG vāc, izmanto un uzglabā šādus klientu datus:

 • Reģistrācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, amats, dzimšanas datums, dzimums, PEP statuss, personu apliecinoša dokumenta dati;
 • Kontaktinformācija un mārketinga dati – e-pasta adrese, tālruņu numuri, vēlamā valoda, dzīvesvietas adrese;
 • Sīkfailu dati – mūsu mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili. To izmantošana ir detalizēti izskaidrota Paziņojumā par sīkfailiem
 • Club Rewards kartes dati – vārds, uzvārds, nodarbošanās, vēlamā valoda, spēle, depozīta summa, likmes summa, izmaksas summa, atlikums, līmenis, bonusa punktu atlikums, bonusa punktu darījumi, līmeņa punktu atlikums, spēles laiks;
 • Maksājuma dati – vārds, uzvārds, bankas konta numurs, alimentu parāda dati, SWIFT kods, banka, datums, pārskaitījuma summa, pārskaitījuma apraksts;
 • Citi dati, kas iegūti citos procesos, izmantojot mūsu pakalpojumus, kurus var izmantot juridisku prasību īstenošanai, apkopošanai un aizstāvēšanai un ko pieprasa likums un spēļu regulatori.

 

Reģistrācijas dati tiks apstrādāti tikai tad, ja veic likmes, izmantojot spēļu automātus.

Club Rewards kartes dati tiks apstrādāti tikai tad, ja reģistrējies Club Rewards kartei un to izmanto likmju veikšanai. Club Rewards kartes dati tiek izmantoti, lai piedāvātu atlaides karšu īpašniekiem.

Maksājuma dati tiek apstrādāti tikai tad, ja laimestu iemaksa vai izmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai kredītkartes maksājumu. Ja iemaksa vai pārskaitījums tiek veikti skaidrā naudā, tad tiek apstrādāti tikai dati par maksājumiem, kas pārsniedz 2000 eiro. Alimentu parādu dati tiek apstrādāti tikai tad, ja pieprasi laimesta izmaksu skaidrā naudā, kas pārsniedz 5000 eiro.

Kontaktinformācija un mārketinga dati tiks izmantoti mārketinga nolūkos, ja esi piekritis tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai. Papildu informācija par šādu nolūku apstrādi tiks sniegta zemāk sadaļā “Informācija par klientu personas datu apstrādi tiešā mārketinga un analīzes nolūkos”.

Ja Tu atsakies, pat ja uz leģitīma pamata, sniegt mums jebkādus datus, kurus vākt ir mūsu juridiskais pienākums, vai kas nepieciešami mūsu līguma izpildei, mēs nevaram Tev piedāvāt mūsu pakalpojumus vai ļaut veikt likmes.

Mēs neievācam nekādas īpašas kategorijas personas datus (tas ietver informāciju par Tavu rasi vai etnisko piederību, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, informāciju par Tavu veselību, kā arī ģenētiskos un biometriskos datus).

7. Personas datu apstrādes metodes

Apstrādi veic automatizēti vai daļēji automatizēti, un tā ietver šādas darbības: vākšana, ierakstīšana, organizēšana, profilēšana, saglabāšana, pārskatīšana, izmantošana, modificēšana, atlase, salīdzināšana, izpaušana, izplatīšana, dzēšana, bloķēšana vai ierobežošana. Ja izmanto Club Rewards karti, tad tik profilēti arī Tavi personas dati un spēļu, lai mēs varētu labāk izprast savus klientus.

Apstrādi veic, izmantojot drukātus vai elektroniskus instrumentus, lai nodrošinātu šādu datu drošību un privātumu.

8. Datu koplietošana, pārsūtīšana un saglabāšana

Datu apstrādes laikā Tavi dati tiks izpausti trešajām personām, ja tas būs nepieciešams no likumdošanas vai līgumiem izrietošo saistību izpildei un mūsu likumīgo interešu īstenošanai krāpšanas novēršanas, drošības nodrošināšanas, kā arī juridisko prasību īstenošanai. Izmantojot Olybet Bar&Grill vietni, Tavi personas dati var tikt kopīgoti arī ar Google Analytics, lai apkopotu datus par mūsu vietnes lietošanu, kas palīdzētu uzlabot tās darbību.

Datu saņēmēji ir valsts iestādes un pakalpojumu sniedzēji, piemēram, PEP pārbaudes un sankciju kontroles datu bāzes starpnieki, bankas, juridiskie padomdevēji un konsultanti, apdrošināšanas firmas, valsts reģistri, arhivēšanas dienesti, tiesas, tiesu izpildītāji, bankrota pilnvarnieki, programmatūras nodrošinātājs pokera turnīra vadīšanai, pakalpojumu sniedzējs e-pastu un ziņojumu sūtīšanai, pakalpojumu sniedzējs klientu atsauksmju reģistrēšanai, tiešsaistes aptauju pakalpojumu sniedzējs, pakalpojumu sniedzējs krāpšanas novēršanai un atklāšanai, bet tikai tādā mērā, kāds viņiem ir nepieciešams datu pakalpojumu sniegšanai Tev un uzņēmumam, vienlaikus ievērojot datu aizsardzības likumus.

Tāpat OEG dalās ar klientu datiem ar citiem Olympic Entertainment Group uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Ja mēs pārsūtām klientu datus ārpus ES vai EEZ, uz šādu pārsūtīšanu attiecas i) Eiropas Komisijas lēmums par atbilstību, ii) līguma standartklauzulas iii) citas atkāpes, kā norādīts VDAR.

Dati tiks glabāti 5 gadus no Tava pēdējā apmeklējuma. Pēc šī perioda Tavi dati tiks anonimizēti, no Tava lietotāja profila noņemot personas datus, piemēram, Tavu vārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu un kontaktinformāciju, lai Tava persona mūsu sistēmās vairs nebūtu identificējama.

9. Tavas tiesības

 • Tev ir tiesības saņemt informāciju par to, vai uzņēmums apstrādā personas datus, un, ja tā – iegūt šo datu kopiju.
 • Tev ir tiesības pieprasīt grozīt neprecīzus personas datus.
 • Tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms atsaukšanas.
 • Tev ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga datu apstrādes. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms atsaukšanas.
 • Tev ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Tomēr uzņēmumam nav absolūta pienākuma dzēst datus. Uzņēmums var dzēst datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai likumīgām interesēm, ja vien kompānijas intereses
 • neatsver Tavas intereses. Tiesības dzēst neattiecas uz datiem, kas apstrādāti juridisku saistību vai līguma ietvaros, kamēr tie ir spēkā.
 • Tev ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, jo īpaši, ja tā ir Tavās likumīgajās interesēs, kā arī ierobežot savu personas datu apstrādi, ja tas ir pamatoti.
 • Tev ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus esi iesniedzis pats strukturētā un mašīnlasāmā veidā (ja tas ir tehniski iespējams), lai tos nosūtītu citam pakalpojumu sniedzējam.
 • Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par datu izmantošanu Latvijas Republikas Datu aizsardzības inspekcijā, sūtot e-pastu uz info@aki.ee vai personīgi dodoties uz Tatari 39, 10134, Tallinā.

 

Lūdzu, ņem vērā, ka, lai gan Tev ir tiesības pieprasīt, lai tiktu veiktas noteiktas apstrādes darbības ar Taviem personas datiem, uz visiem šādiem pieprasījumiem attiecas OEG juridiskie pienākumi attiecībā uz attiecīgajiem datiem. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja Tu pieprasi savu personas datu dzēšanu 5 gadu laikā pēc pēdējās vizītes, OEG nevar apmierināt pieprasījumu, jo OEG ir juridisks pienākums saglabāt datus 5 gadus pēc Tava pēdējā apmeklējuma.

OEG atbildēs uz klienta pieprasījumu un, ja attiecināms, veiks pieprasītās izmaiņas savās aktīvajās datubāzēs, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Informācija par klientu personas datu apstrādi tiešā mārketinga un analīzes nolūkos

Tavu personas datu kopīgie pārziņi ir Olympic Entertainment Group AS (reģistra kods 14437516, adrese Pronksi tn 19, 10124 Tallina, Igaunija), kas ir Olympic Casino un OlyBet Bar&Grill operators, un OB Holding 1 OÜ (reģistra kods 14975047, adrese) Pronksi tn 19, 10124 Tallina, Igaunija), kas ir OlyBet operators (visi kopā – “mēs”).

Mēs izmantojam Tevis sniegto elektronisko kontaktinformāciju, lai nosūtītu Tev informāciju un īpašos piedāvājumus par Tevis izvēlētajām tēmām, lai reklamētu Olympic Casino, Olybet Bar&Grill un OlyBet biznesu. Tavu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Tava piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Ja piekrīti, informācija un īpašie piedāvājumi tiks personalizēti, t.i., Tev tiks nosūtīta informācija, pamatojoties uz mūsu labāko izpratni par Tavām interesēm un uzvedību. Izstrādājot šos piedāvājumus, mēs varam ar Tevi sazināties, piemēram, pamatojoties uz to, kā Tu izmanto Olympic Casino un OlyBet pakalpojumus (piemēram, ja Tu dod priekšroku noteiktām spēlēm Olympic Casino, mēs varam Tevi informēt, ja šādas spēles kļūs pieejamas OlyBet; ja esi iepriekš piedalījies noteiktos pasākumos vai piedāvājumos, piedāvāt tos atkārtoti spēlētājiem, kuri ir veikuši likmes par noteiktu summu utt.). Mērķis ir Tevi labāk iepazīt, lai mudinātu Tevi izmantot mūsu pakalpojumus. To darot, mēs izmantojam gan profilēšanu, gan automatizētu lēmumu pieņemšanu. Automatizētie lēmumi parasti tiek pieņemti bez cilvēka iejaukšanās. Tomēr tie nerada Tev nekādas juridiskas sekas vai citādi būtiski neietekmē Tevi. Sliktākajā gadījumā mēs varam nosūtīt Tev piedāvājumus, kas Tevi neinteresē. Personalizētie piedāvājumi, iespējams, var nedaudz palielināt kompulsīvo azartspēļu spēlētāju atkarību; tomēr mēs esam veikuši nepieciešamos drošības pasākumus un nekad nevēršamies pie šādiem spēlētājiem, apzināti un stingri mudinām spēlēt atbildīgu

spēli. Tev ir tiesības panākt cilvēka iejaukšanos lēmumu pieņemšanā, paust savu viedokli par šādiem lēmumiem un apstrīdēt lēmumus. Tavu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Tava piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mēs apstrādāsim Tavus personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, līdz Tu atsauksi savu(-as) attiecīgo(-ās) piekrišanu(-as), lūdzot laiku pa laikam atjaunināt savas preferences.

Tāpat mēs sniedzam Tev informāciju un īpašos piedāvājumus pa tālruni vai kad apmeklē Olympic Casino, OlyBet vai Olybet Bar&Grill. Šie piedāvājumi parasti ir personalizēti, t.i., pamatojoties uz mūsu labāko izpratni par Tavām interesēm un uzvedību, kā paskaidrots iepriekš. Tavu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses veicināt Olympic Casino un OlyBet uzņēmējdarbību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šādā gadījumā esam secinājuši, ka, ņemot vērā apstākļus, mūsu likumīgās intereses nav svarīgākas par Tavām interesēm vai pamattiesībām un brīvību, kurai nepieciešama personas datu aizsardzība. Tev ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā Tavi personas dati vairs netiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

Mēs izmantojam personas datus, ko esi mums sniedzis vai kas ir izveidoti, pamatojoties uz to, kā izmantoji Olympic Casino un OlyBet pakalpojumus, apkopotā līmenī analītikai, t.i., lai labāk izprastu mūsu klientus, viņu vajadzības un uzvedību, kā arī, lai veiktu labāku mārketingu un pieņemtu biznesa lēmumus. Piemēram, lai saprastu, kuras Olympic Casino spēles ir populāras un kurām jābūt pieejamām arī OlyBet, lai palielinātu to izmantošanu; kādā secībā spēles būtu jāuzskaita, lai palielinātu to popularitāti; kuri OlyBet sporta pasākumi ir populāri un kurus vajadzētu straumēt Olympic Casino; kādas ir to klientu īpašības, kuri ir aktīvi tikai vai gan tiešsaistē, gan bezsaistē; utt. Lai gan sākotnēji šāda analīze var būt balstīta uz dažiem Taviem personas datiem, dati tiek apkopoti, un nekādi personas dati netiek izmantoti nevienā pārskatā. Tavu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses pieņemt labākus mārketinga un biznesa lēmumus un veicināt Olympic Casino un OlyBet uzņēmējdarbību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šādā gadījumā esam secinājuši, ka, ņemot vērā apstākļus, mūsu likumīgās intereses nav svarīgākas par Tavām interesēm vai pamattiesībām un brīvību, kurai nepieciešama personas datu aizsardzība. Tev ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi, pamatojoties uz Tavu situāciju, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju. Tādā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim Tavus personas datus analītikas nolūkos, ja vien mēs neuzrādīsim pārliecinošus likumīgus iemeslus to apstrādei, kas ir svarīgāki par Tavām interesēm, tiesībām un brīvību.

Mēs apstrādāsim Tavus personas datus iepriekšminētajiem nolūkiem, līdz Tu pret tiem iebildīsi un mums nebūs tiesību turpināt apstrādi vai līdz brīdim, kad Tu ar kādu no mums būsi noslēdzis aktīvu vienošanos.