Soda sitiena spēles noteikumi un nosacījumi

Soda sitiena spēles noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgi noteikumi

1.1 Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) attiecas uz spēli (“Spēle”), ko organizē Kungla Investeeringu Oü (reģistrācijas numurs 10103126, juridiskā adrese Pronksi 19, 10124 Tallina, Igaunija) Igaunijā, SIA AHTI (reģistrācijas numurs 40003420708, juridiskā adrese Rēzeknes iela 5E, LV-1073) Latvijā un Mecom Grupp, UAB (reģistrācijas numurs 111733421, juridiskā adrese Konstitucijos pr. 12, Viļņa) Lietuvā (“Uzņēmums”).

1.2 Šie Noteikumi attiecas uz visām personām (“Dalībnieks”), kas piedalās Spēlē un ievēro noteikumus, kas izklāstīti 2.6. punktā.

1.3 Uzņēmumā mēs ļoti nopietni izturamies pret Dalībnieku privātumu un ievērojam Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Tāpēc mēs iesakām iepazīties ar mūsu Privātuma paziņojumu, pirms izmantot mūsu pakalpojumus, kurā ir izskaidrots, kā mēs apstrādājam personas datus. Ja jūs nepiekrītat tam, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vienīgais jums pieejamais risinājums ir pārtraukt izmantot tīmekļa vietni.

2. Spēles detaļas

2.1 Uzņēmums organizē Spēli, kas norisināsies no 2024. gada 5. jūlija līdz 2024. gada 14. jūlijam.

2.2 Spēle norisināsies Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

2.3 Tikai fiziskas personas, kas ir vecākas par 18 gadiem, var piedalīties Spēlē.

2.4 Uzņēmuma vai tā grupas uzņēmumu darbinieki vai darbinieku ģimenes locekļi nav tiesīgi piedalīties Spēlē.

2.5 Lai piedalītos Spēlē, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.

2.6 Lai piedalītos Spēlē:

 • 2.6.1 jums ir jābūt sasniegušam 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu vai vairāk;
 • 2.6.2 jums ir jāsniedz savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs; un
 • 2.6.3 jums ir jāpiekrīt saņemt informāciju par iespējamo balvu kā paziņojumu un/vai SMS no Uzņēmuma; un
 • 2.6.4 jums ir jāpiekrīt Noteikumiem un nosacījumiem.

2.7 Dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs ir jānorāda un tiks kopīgoti, lai nodrošinātu balvas izsniegšanu.

2.8 Balvas ir uzskaitītas 1. pielikumā.

2.9 Balvu ieguvēji tiks izvēlēti pēc nejaušības principa starp visiem dalībniekiem, kuri piekrituši piedalīties Spēlē, iesniedzot savu informāciju katras spēles beigās. Izloze notiks pēc katras spēles beigām.

2.10 Balvas ir iepriekš izvēlētas, nav nododamas vai atmaksājamas. Naudas alternatīva nav pieejama.

2.11 Balvu ieguvēji tiks kontaktēti pa tālruni, e-pastu (ja tas ir norādīts) vai SMS.

2.12 Balvas tiks piegādātas uz vietu, kas tiks saskaņota ar uzvarētāju, vai uzvarētājs saņems balvu vietā, kas tiks saskaņota ar Uzņēmumu.

2.13 Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt uzvarētāja identifikāciju, piešķirot balvu.

2.14 Ja uzvarētājs neizņem balvu 5 (piecu) darba dienu laikā, viņš/viņa zaudē tiesības uz balvu.

2.15 Nepārvaramas varas gadījumā Uzņēmumam ir tiesības atcelt, pārtraukt, mainīt vai apturēt Spēli vai šos Noteikumus pilnībā vai daļēji ar vai bez paziņojuma.

2.16 Dalībnieks segs visas izmaksas, kas saistītas ar dalību Spēlē un balvas pieņemšanu.

2.17 Dalībnieks var sazināties ar Uzņēmumu pa e-pastu: support@olybet.com jebkādu jautājumu vai sūdzību gadījumā.

 3. Personas dati

 3.1 Personas datu vākšanas mērķis ir apstrādāt balvas piegādi kā Spēles uzvarētājam.

3.2 Personas dati tiks glabāti 3 (trīs) mēnešus pēc Spēles beigām.

4. Dalībnieka garantijas

4.1 Dalībnieks apliecina un garantē, ka viņam/viņai ir vismaz 18 gadi un pilna aktīva tiesībspēja.

4.2 Piedaloties Spēlē, Dalībnieks piekrīt, ka Uzņēmuma atbildība ir ierobežota līdz maksimālajam apmēram, kādu pieļauj jūsu dzīvesvietas valsts likumi. Atbildība būs ierobežota līdz paredzamajiem zaudējumiem, kas izriet no būtisku līgumsaistību pārkāpuma, tipiska šāda veida līgumiem.

4.3 Uzņēmums nav atbildīgs par:

 • 4.3.1 zaudējumiem, kas rodas no nebūtiska jebkuru citu piemērojamo piesardzības pienākumu pārkāpuma;
 • 4.3.2 iespējamiem izdevumiem, ko Dalībnieks ir radījis, piedaloties Spēlē;
 • 4.3.3 sekām, kas izriet no nepareizi sniegtas informācijas vai citām neprecizitātēm, kas radušās Dalībnieka vainas dēļ;
 • 4.3.4 sekām, kas izriet no personas datu sniegšanas reģistrācijai uz publiski pieejamām ierīcēm un ekrāniem;
 • 4.3.5 tehniskām problēmām vai interneta pārtraukumiem, kas radušies ierīcē, no kuras tika veikta reģistrācija;
 • 4.3.6 kļūdām, izlaidumiem un trešo pušu vai subjektu darbībām, kas izraisa kavēšanos balvu saņemšanā vai spēles spēlēšanā.

4.4 Atbildības ierobežojums neattiecas uz jebkādu likumā noteikto atbildību, kuru nevar ierobežot attiecībā uz atbildību par nāvi vai personisku ievainojumu, kas radusies mūsu nolaidības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ, vai ja un lai izslēgtu mūsu atbildību par kaut ko, ko mēs jums esam īpaši apsolījuši.

 5. Piemērojamie likumi un jurisdikcija

5.1 Jebkuri strīdi, kas rodas, tiks izšķirti saskaņā ar Igaunijas Republikas procesuālajiem likumiem.

 1. pielikums

Balvas

Latvija:

 • 1 oficiāla EURO 2024 bumba
 • Izloze 10 OlyBet Sport Bar suvenīru maisi.

Izloze notiek pēc spēles beigām.

Igaunija:

 • 1 EURO 2024 spēles bumbas replika
 • Izloze 3 x 25 € dāvanu kartēm OlyBet Bar & Grill.

Izloze notiek nākamajā darba dienā.

Lietuva:

 • 1 EURO 2024 spēles bumbas replika
 • Izloze 3 x 25 € dāvanu kartēm OlyBet Sporto Bar and Grill.

Izloze notiek nākamajā darba dienā.