Üldtingimused

Penalty Kick mängu üldtingimused

1. Üldine

1.1. Need üldtingimused kehtivad mängule “Penalty Kick”, mida organiseerib Kungla Investeeringu Oü (registreerimisnumbriga 10103126, juriidilise aadressiga Pronksi 19, 10124 Tallinn, Estonia) Eestis; SIA AHTI (registreerimisnumbriga 40003420708, juriidilise aadressiga Rēzeknes iela 5E, LV-1073) Lätis; ja Mecom Grupp, UAB (registreerimisnumbriga 111733421, juriidilise aadressiga Konstitucijos pr. 12, Vilnius) Leedus. (edaspidi: “Ettevõte”).

1.2. Need tingimused kehtivad kõigile isikutele (“Osaleja”), kes osalevad mängus ja vastavad tingimusele, mis on välja toodid klauslis 2.6.

1.3. Ettevõttes kohtlema osalejate privaatsust väga tõsiselt ja oleme vastavuses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega. Seetõttu soovitame teil enne meie teenuste kasutamist tutvuda meie privaatsuspoliitikaga, mis selgitab seda, kuidas me töötleme teie andmeid. Kui sa ei nõustu sellega, kuidas sinu andmeid töödeldakse, siis on ainus lahendus meie veebilehte mitte kasutada.

2. Mängu detailid

2.1. Ettevõte organiseerib mängu, mis leiab aset vahemikus 5. juuli 2024 kuni 14. juuli 2024.

2.2. Mäng leiab aset Eestis, Lätis ja Leedus.

2.3. Osaleda võivad ainult päris isikud, kes on vähemalt 18-aastased.

2.4. Ettevõtte või sellega seotud ettevõtete töötajad või nende perekonnaliikmed ei tohi mängus osaleda.

2.5. Mängus osalemiseks ei ole vaja midagi osta või maksta tasu.

2.6. Selleks, et mängus osaleda pead täitma järgmised tingimused:

  • 2.6.1: Oled vähemalt 18 aastat vana
  • 2.6.2: Jagad oma eesnime, perekonnanime, emaili ja telefoninumbrit; 
  • 2.6.3: Nõustud, et saad informatsiooni võimalikku auhinna kohta kas telefoniteavituse ja/või SMS-iga.
  • 2.6.4: Nõustud nende üldtingimustega

2.7. Osaleja peab andma oma eesnime, perekonnanime, emaili ja telefoninumbri, selleks, et oleks võimalik organiseerida auhinna üleandmine.

2.8. Auhinnad on välja toodud Lisa 1-s.

2.9. Auhinnavõitjad selguvad juhuslikku loosi alusel, kus osalevad kõik Osalejad, kes on nõustunud mängus osalema läbi oma andmete jagamise mängu lõpus. Loosimine leiab aset järgmisel tööpäeval.

2.10. Auhinnad ei ole muudetavad, ülekantavad või tagastatavad. Rahalist alternatiivi auhinnale ei ole.

2.11. Auhinnavõitjatega võetakse ühendust läbi telefoni, emaili või SMS-i.

2.12. Auhinnad toimetatakse asukohta, mis lepitakse võitjaga kokku või saab võitja auhinna kätte asukohast, mis ettevõttega kokku lepitakse.

2.13. Ettevõttel on õigus küsida võitjalt isikut tõendavat dokumenti enne kui talle auhind üle antakse.

2.14. Kui võitja ei tule auhinnale järgi 5 (viie) tööpäeva jooksul, siis kaotab ta õiguse auhinnale.

2.15. Force majeure tõttu jätab Ettevõte endale õiguse tühistada, lõpetada, muuta või peatada Mäng või need Tingimused kas täielikult või osaliselt, ilma või koos etteteatamisega.

2.16. Osaleja kannab kõiki kulusid, mis on seotud tema osalemisega mängus ja auhinna kättesaamisega.

2.17. Osaleja võib võtta ühendust ettevõttega läbi emaili: support@olybet.com, kui tal on küsimusi või kaebuseid.

3. Isikuandmed

3.1. Osaleja isikuandmeid on vaja koguda auhindade kättetoimetamise eesmärgil.

3.2. Isikuandmeid hoiustatakse 3 (kolm) kuud pärast mängu lõppu.

4. Osaleja garantiid

4.1 Osaleja esindab ja kinnitab, et ta on vähemalt 18 aastat vana ja on täielikult teovõimeline.

4.2 Mängus osalemisega nõustub Osaleja, et Ettevõtte vastutus on piiratud maksimaalse lubatuga riigis, kus sa resideeridud. Vastutus piirdub ettenähtavate kahjudega, mis tulenevad seda tüüpi lepingutele tüüpiliste oluliste lepinguliste kohustuste rikkumisest.

4.3. Ettevõte ei vastuta järgneva eest:

4.3.1. Kahju, mis tuleneb mis tahes muu kohaldatava hoolsuskohustuse mittemateriaalsest rikkumisest;

4.3.2. Kulud, mis on Osalejal tekkinud mängus osalemisega;

4.3.3. Andmete ebaõigest esitamisest või muust Osaleja süül tekkinud ebatäpsusest tulevad tagajärjed.

4.3.4. avalikult juurdepääsetavatel seadmetel ja ekraanidel registreerimiseks vajalike isikuandmete esitamisest tulenevad tagajärjed;

4.3.5. tehnilised probleemid või probleemid internetiühendusega, mis ilmnesid seadmel, millelt registreeriti;

4.3.6. Vead, tegematajätmised ja kolmandate osapoolte või isikute tegevused, mis põhjustavad viivitusi auhindade kättesaamisel või mängu mängimisel.

4.4 Vastutuse piirang ei kehti seadusest tuleneva vastutuse suhtes, mida ei saa piirata vastutusega surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või tahtlikust üleastumisest, või välistada meie vastutuse millegi eest, mida oleme teile konkreetselt lubanud.

5. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

5.1 Tekkivad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi menetlusseaduste kohaselt.

LISA 1 – Auhinnad

Auhinnad:

EESTI

  • Võitja – 1 EURO 2024 mängupalli koopia
  • Loos – 3 x 25 € kinkekaart OlyBet Bar & Grill. Loos toimub mängule järgneval tööpäeval.